آلبوم عکس - دید وبازدیدها

دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 1 / 6
عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از علامه
720 * 479 (43 KB) 
دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 2 / 6
عیادت رییس مجلس شورای اسلامی از علامه
720 * 479 (40 KB) 
دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 3 / 6
عیادت سید حسن خمینی از علامه
720 * 479 (42 KB) 
دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 4 / 6
دیدار سید حسن خمینی با علامه
720 * 479 (46 KB) 
دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 5 / 6
عیادت آیت الله العظمی شبیری زنجانی از علامه
720 * 479 (50 KB) 
دید وبازدیدها
دید وبازدیدها: عکس شماره 6 / 6
عیادت مسئولین مرکز خدمات حوزه علمیه قم از علامه
720 * 479 (42 KB) 
1