معرفی

  • نمايش صفحه شماره 1
  • طرح برنامه اجرائی پروژه ترجمه آثارعلامه محقق، سید جعفر مرتضی عاملی:

    انسان در جهان پیشرفته‌ی امروزی، با استفاده از مکانیزم‌های چندگانه برای ارتباط با همتایان خود در همه‌ی زمینه‌ها تلاش کرده و می‌کند، و شاید ترجمه، یکی از این مکانیزم‌ها باشد. از زمان‌های قبل‌تر نیز از این طریق، کمک قابل توجهی به همکاری وتبادل فرهنگی و نوآوری‌ها و اطلاع از محصولات علمی شده است. به همین جهت گفته شده است: «ترجمه اجازه داده است تا فرهنگ از فراز مرزها عبور نماید».

    کار ترجمه به تلاش صدها نفر از متخصصان در زمینه‌های گوناگون نیاز دارد؛ به نحوی که ترجمه، روشن و قابل فهم بوده و منعکس‌کننده‌ی معنای علمی در نظر گرفته‌شده در متن اصلی باشد. بنابراین ترجمه‌ی پژوهش‌های علمی، نیازمند تجربه و شناخت وتخصص در همه‌ی زمینه‌ها می‌باشد.

    مرکز نشر و ترجمه آثار علامه سید جعفر مرتضی العاملی، به فرموده‌ی ایشان تشکیل شده است و زیر نظر ایشان اداره می‌گردد. این مرکز با همکاری گروه مترجمان متخصص که دارای مهارت و دقت نظر در این زمنیه می‌باشند، جهت ارائه‌ی دقیق‌ترین ترجمه از آثار ایشان به زبان‌های مختلف راه‌اندازی گردیده و از طریق استفاده از تمام روش‌ها، تکنیک‌ها و راه‌حل‌های ترجمه‌ی علمی سطح بالا و حرفه‌ای به زبان علمی امروزی و قابل فهم، آثار ایشان را که به عنوان مرجع ومنبع در جهان شناخه شده است، به این امر مهم مشغول شده است.

    1 2 3 4 5 6 7